Ászanatórium ( karikatúra 1942)

A Sport és jóga hatalmas sikert aratott, három hónap alatt elfogyott az első kiadás ötezer példányban, és kevesebb, mint tizennyolc hónapon belül a könyv eljutott a kilencedik kiadásig. Napjainkig több mint négymillió példányt adtak el belőle a világon, s több mint húsz nyelvre fordították le. Az itt következő idézet részlet a szerző második kiadáshoz írott előszavából:

„… Az az őszinte érdeklődés, amelyet Sport és Jóga című munkám a magyar olvasóközönség körében keltett, s a hozzám érkező nagy tömeg levél, valamint az a körülmény, hogy könyvem tízezredik példánya ma hagyja el a sajtót, igen nagy örömmel tölt el, mert megerősíti egy régi hitemet: a magyar és az indiai nép közötti rokonszenvet és láthatatlan lelki kapcsolatot. A Keletről jött magyarság a Nyugat civilizációja és anyagiassága ellenére is megőrizte magában az ősi puszták romlatlan lelkületét, a Természet nagy titkai iránti lelki fogékonyságát, az Igazság iránti csodálatos érzékét. Ezért megérti India ősi üzenetét, egészségszabályait és több évezredes »sportját« is, melyeket könyvemben eléje tártam. Adja az ég, hogy a Hatha-Jóga áldásos tanításai még szélesebb körben terjedjenek el a baráti magyar nemzet körében. Könyvem második kiadását a magyar ifjúságnak, a magyar sport-, levente- és katonai oktatóknak ajánlom a nemes magyar nemzet iránti szeretetem jeléül. […]”

 
Jóga és egészség Yesudian tanításai alapján fényképe.