Selvarajan Yesudian: Összetört lelkek életmentője a jóga (részlet egy újságcikkből)

 


[…] Ha nem láttam volna azt, hogy a nyugati ember is mennyire érett arra, hogy jógát gyakoroljon, bizony nem volnék itt már oly régóta, de higgye el, el sem küldtek volna azok, akiket itt képviselek, mert azok nagyon jól tudják, hogy Keletnek és Nyugatnak találkozniok kell… nincs más megoldás, és most az idők folyamán ennek kell bekövetkezni. Kérem, olvassa el Romain Rolland könyvét, Prophets of the New India. Ő látta, mi történik a történelem kulisszái mögött. Látta, hogy minden külső esemény ezt segíti elő. Keletnek és Nyugatnak találkoznia kell, ki kell egymást egészítenie, hogy megszülethessék a Felsőbbrendű ember!
A jóga útján sokféle fokozat van. De az a kövér hölgy, aki a felesleges kilóit akarja leadni jógagyakorlatok segítségével, akarva, nem akarva, szintén elindul az önfegyelem útján. Az önfegyelem pedig már – akár tudatosan, akár öntudatlanul – eredmény a jóga útján! És számtalanszor kellett belátnom, hogy Isten kezében minden a cél elérésére fordíttatik: hányszor kezdett jógázni valaki csak a leromlott egészsége miatt, és az eredmény lelki újjászületés lett! És az ilyen lelkileg újjászületett ember nemcsak Keleten, hanem Nyugaton is oszlopa, támasza a családjának, környezetének – erőforrás, melyből meríthet mindenki, aki csak érintkezésbe jut vele.
Ha ezekkel találkozott volna, bizonyos vagyok benne, hogy nem írta volna azt, hogy „a hiányos műveltségű ember durva tévedésből – a matéria vastag és rikító hívéséből – átcsúszik más tévedésekbe, spirituális tévedésekbe, és így a jógába is”. Az ilyen ember bármit csinál, mindent helytelenül csinál, de ezért kár volna a jógától megfosztani azokat, akik ennél magasabb fejlettségi fokon vannak, és akik megértik a jógának tiszta, magasztos igazságait. Igaz, hogy én is találkoztam azzal a félművelt típussal itt Nyugaton, akik mindenből nyakatekert, beteges ostobaságot csinálnak, de sokkal többet találtam olyanokat, akik egészséges, józan és fejlett mivoltuknál fogva kezdtek jógát gyakorolni kifejezetten azzal a céllal, hogy érintkezésbe jussanak az Istenséggel. Nyugat nem hitetlen, vágyik, áhítozik az Istennel való találkozásra, nem a szakállas öregurat keresi, ebből kinőtt, és most magára maradt. Keresi a FORMA NÉLKÜLI, SZEMÉLYTELEN, VÉGTELEN ÖRÖKKÉVALÓT. És az embereknek ez a típusa megtalálja a legmagasabb spirituális jógában a megoldást éppen úgy, mint a keletiek. Aki Paul Brunton könyveit olvasta, az tudja, hogy a gondolkodó nyugatinak éppen úgy meghozza óriási lelki és testi eredményeit a jóga, mint a keletinek. A jóga nincsen semmiféle vallás ellen, mert a vallásosságot csak elmélyíti, tartozzék valaki bármilyen valláshoz. Az Isten Isten, akár Brahmának, akár Allahnak, akár Istennek nevezzük. S a jóga a hozzávezető úton segít előre. De azok a jógázók, akik ezt az utat járják, nem fitogtatják azt, hogy jógát gyakorolnak, sem a strandokon, sem bridzsszalonokban, sem sehol, hanem csendesen, elvonultan végzik gyakorlataikat, és legfeljebb azzal tűnnek fel, hogy derűs arccal, töretlen lélekkel viselik az élet minden megpróbáltatását, és a nehéz percekben a puszta jelenlétük VIGASZ a roskadozóknak!
Budapest, 1948. február 26.

 
Jóga és egészség Yesudian tanításai alapján fényképe.